Izravnava-meje

Kdaj izravnati mejo?

Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje in se pri tem površina manjše parcele, ki se dotika dela meje, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor pet odstotkov površine manjše izmed parcel, med katerima se opravi izravnava meje, vendar ne več kakor za petsto kvadratnih metrov.

Pogoj za izravnavo meje, je predhodno izveden postopek ureditve meje v tistem delu meje parcele, ki si bo spremenil. Poglejmo na primeru:

izravnava1

Predhodno smo uredili mejo med parcelo št. 231/2 in 230/4. Po opravljenem postopku ureditve meje smo mejo med tema parcelama spremenili. Paziti moramo, da se površina manjše parcele (230/4 – 400 m2) ne bo spremenila, v našem primeru zmanjšala, za več kot 5 %. Torej parcela št. 230/4 se lahko zmanjša za največ 20 m2.

Pogost primer izravnave je tudi t.i. izravnava meje 1:1. V tem primeru obstoječo katastrsko mejo, ki smo jo predhodno uredili, popravimo tako, da se površina nobene od parcel ne spremeni. Ta primer izravnave meje se navadno uporablja, kjer želimo nepravilne oblike dela meje parcele ‘poravnati’, ne želimo pa, da je katera od parcel oškodovana. Poglejmo na primeru:

izravnava2