Ureditev meje

Imate tudi vi občutek, da sosed posega v vašo parcelo? Morda vsako leto pokosi več, vaše parcele pa je vse manj in manj. Ali pa morda s sosedom enostavno ne vesta kje poteka prava meja med vama.

To lahko rešite na enostaven našin in sicer v postopku UREDITEV MEJE.

Pa začnimo na začetku:

MEJA - meja parcele je več daljic, ki so med seboj povezane v zaključen poligon. To pomeni, da je meja vaše parcele, skupek daljic, ki parcelo obkrožajo.V postopku ureditve meje se lahko uredi cela meja vaše parcele, lahko pa se odločite za ureditev samo dela meje, kjer poteka meje v naravi ne poznate.Postopek ureditve meje se začne na zahtevek enega od lastnikov parcel, katerih meje so neznane. V postopku morajo sodelovati vsi lastniki parcel, katerih meja, ki se ureja, se dotika. Tako je potrebno v primeru iz slike, ko se ureja le del meje parcelne številke 231/2, povabiti na mejno obravnavo lastnike parcel 233/1, 232, 230/1, 230/4, 2210/4. Vabilo na mejno obravnavo pošlje Geodetsko podjetje.

Na mejni obravnavi stranke pokažejo pokazano mejo (meja ki jo sami uživajo), geodet pa pokaže predlagano mejo (katastrska meja). Če pokazana in predlagana meja ne odstopa in če se vse stranke s to mejo strinjajo se na zahtevo lastnika parcele izvede postopek označitve meje z mejniki v naravi.

Vprašajte geodeta 041 388 595 ali vprašajte preko spleta.