Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času. Za vprašanje klikni tukaj.


Delitev zazidljivih gozdnih parcel | 02.02.2011
Z dnem 11.01.2011 je stopila v veljavo sprememba Zakona o gozdovih, ki dopušča parcelacijo gozdnih parcel,...
več o tem »

Vpogled v zapisnike dosedanjih meritev | 27.02.2009
Zanima me, če je možen vpogled v zapisnike leta 1968, kjer so bili podpisi s strinjanjem postavitve mejnikov?...
več o tem »

Delitev gozdnih parcel | 24.02.2009
Ali so res omejitve parcelacij gozdnih parcel manjših od 5ha? Če res, ali je vseeno možno deliti...
več o tem »

Delitev parcele | 19.02.2009
Solastnika bi si razdelila parcelo. Ali se morava oba strinjati s parcelacijo? Da. Vsi solastniki parcele, ki...
več o tem »

Večstanovanjska stavba | 19.02.2009
Ali se lahko v katastru stavb evidentira samo eno stanovanje, če je stavba večstanovanjska? Ne. Na podlagi...
več o tem »

Mejna obravnava | 19.02.2009
Kdo vabi mejaše na mejno obravnavo? Vse mejaše (stranke v postopku) vabi geodetsko podjetje in...
več o tem »

Geodetski postopek ureditve meje | 19.02.2009
Kako poteka geodetski postopek ureditve meje? Po pridobitvi številke parcelne številke in...
več o tem »

Geodetski postopek | 19.02.2009
Kako začeti geodetski postopek? Pred samim začetkom postopka se je potrebno dogovoriti katero geodetsko...
več o tem »

Hišna številka | 19.02.2009
Kako do hišne številke? Hišno številko pridobite z vrisom hiše v...
več o tem »