Delitev parcele

Solastnika bi si razdelila parcelo. Ali se morava oba strinjati s parcelacijo?

Da. Vsi solastniki parcele, ki se deli, se morajo strinjati s parcelacijo in samim potekom parcelacije v naravi.

nazaj