Večstanovanjska stavba

Ali se lahko v katastru stavb evidentira samo eno stanovanje, če je stavba večstanovanjska?

Ne. Na podlagi 6. Odstavka 81. Člena zakona o evidentiranju nepremičnin je potrebno ob vpisu stavbe v kataster stavb vpisati vse dele stavbe.

nazaj