Hišna številka

Kako do hišne številke?

Hišno številko pridobite z vrisom hiše v zemljiški kataster in vpisom stavbe v kataster stavb. Geodetski postopek se imenuje določitev zemljišča pod stavbo, končan pa je v roku 14 dni od dneva naročila stranke.

nazaj