Delitev gozdnih parcel

Ali so res omejitve parcelacij gozdnih parcel manjših od 5ha? Če res, ali je vseeno možno deliti neuradno?

Geodetska uprava Republike Slovenije je dne 28.08.2008 izdala pojasnilo opredelitev pojma "gozdna parcela". V pojasnilu piše, da se parcele manjše od 5ha (50000 m2) ne da deliti. Parcela pa se vseeno lahko razdeli formalno in sicer tako, da se najprej uredi meja parcele (obod). Poleg mejnikov na tromejah in lomih parcele, se doda še mejnike, ki formalno razdeljujejo parcelo na več delov. Izračunajo se površine posameznih delov in izdela se skica, ki je lahko priloga v medsebojni pogodbi med solastniki na posamezni parceli. Primer.


nazaj