Evidentiranje vplivnih območij

Namen ureditve in evidentiranja različnih vplivnih območij (cestno, vodno, zeleno, ...) je doseganje večje natančnosti mej vplivnega območja in predvsem usklajevanje z dejanskim stanjem na terenu. Zbrani podatki so osnova za geografske informacijske sisteme, ki jih uporabljajo različne ustanove (urbanistični uradi, različna ministrstva, ...)za pridobivanje lokacijskih informacij za različna območja.

Geodetsko podjetje izdela elaborat ureditve mej vplivnih območij. Meje so evidentirane s koordinatami točk določenimi v državnem koordinatnem sistemu.

Vprašajte geodeta 041 388 595 ali vprašajte preko spleta.